img16

Asanátory typu V-tex

  • Asanátory (scrubbery, pračky, absorbéry) založené na unikátní technologii v provedení z různých materiálů (PP,PVC, nerez oceli, Hastelloy) pro různá absorpční média.
  • Řada velikostí pro průtoky plynu od 20m3/hod do 20 000m3/hod

Čištění plynů

  • Našim zákazníkům nabízíme kompletní projektovou a dodavatelskou činnost v oblasti čištění plynů různých zdrojů znečištění technologií V – tex (úniky z technologických procesů, ventilace, spalování, asanace nezreagovaného plynu a havarijní absorbce).
  • Dále zajšťujeme: Přípravu projektové dokumentace, realizaci projektu včetně dodávky technologie, instalace a uvedení do provozu.

Asanace/neutralizace odpadních plynů

Dodáváme asanátory(scrubbery) jak provozní, které zajištují asanaci / neutralizaci odcházejících plynů z výrob i havarijní, které neutralizují nebezpečné plyny při náhlém úniku nebo havárii (např. sklady chlóru apod.) Výhodou asanátorů typu V-tex je okamžitý start a vysoká účinnost neutralizačního procesu